Referenčni projekti

S ponosom izpostavljamo sodelovanje pri naslednjih največjih projektih, sofinanciranih s strani EU v Sloveniji:

 • Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko - Hodoš za hitrosti do 160 km/h, modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah (1. faza)
  Predvidena vrednost investicije: 276 mil EUR
  Vrsta del: finančna in ekonomska dokumentacija, študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev
 • Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana
  Predvidena vrednost investicije: 143,9 mil EUR
  Vrsta del: finančna in ekonomska dokumentacija, študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Prenosno plinovodno omrežje v Sloveniji med avstrijsko mejo in Ljubljano
  Predvidena vrednost investicije: 96,9 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, priprava projektnih poročil za črpanje odobrenih sredstev
 • Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – Lokalni ukrepi
  Predvidena vrednost investicije: 45,5 mil EUR
  Vrsta del: finančna in ekonomska dokumentacija, študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Nadgradnja odseka železniške proge Dolga gora - Poljčane
  Predvidena vrednost investicije: 45,4 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem A
  Predvidena vrednost investicije: 43,5 mil EUR
  Vrsta del: finančna in ekonomska dokumentacija, študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Centralna čistilna naprava Nova Gorica
  Predvidena vrednost investicije: 42,9 mil EUR
  Vrsta del: finančna in ekonomska dokumentacija, študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev
 • Celovita oskrba z vodo v Šaleški dolini
  Predvidena vrednost investicije: 41,5 mil EUR
  Vrsta del: finančna in ekonomska dokumentacija, študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Mreža P+R zbirnih središč Ljubljanske urbane regije
  Predvidena vrednost investicije: 39,6 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi
 • Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza
  Predvidena vrednost investicije: 32,5 mil EUR
  Vrsta del: finančna in ekonomska dokumentacija, študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik
  Predvidena vrednost investicije: 32 mil EUR
  Vrsta del: finančna in ekonomska dokumentacija, študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica - Kočevje
  Predvidena vrednost investicije: 29,6 mil EUR
  Vrsta del: finančna in ekonomska dokumentacija, študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Oskrba s pitno vodo Suhe krajine
  Predvidena vrednost investicije: 29,6 mil EUR
  Vrsta del: finančna in ekonomska dokumentacija, študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik
  Predvidena vrednost investicije: 29,6 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke
  Predvidena vrednost investicije: 28 mil EUR
  Vrsta del: finančna in ekonomska dokumentacija, študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave – 1. faza
  Predvidena vrednost investicije: 25,7 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore
  Predvidena vrednost investicije: 24,7 mil EUR
  Vrsta del: finančna in ekonomska dokumentacija, študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava
  Predvidena vrednost investicije: 24,3 mil EUR
  Vrsta del: finančna in ekonomska dokumentacija, študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – Širše prispevno območje CČN Maribor
  Predvidena vrednost investicije: 24,1 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev
 • Oskrba s pitno vodo v porečju Sore
  Predvidena vrednost investicije: 16,4 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja

Naše uspešno delovanje v tujini pa se izkazuje s sodelovanjem pri naslednjih evropskih infrastrukturnih projektih:

 • Zaštita od poplava na slivu Kupe
  Predvidena vrednost investicije: 138 mil EUR
  Vrsta del: ekonomski del študije izvedljivosti z analizo stroškov in koristi
 • Regionalni centar za gospodarjenje otpadom "Marišćina"
  Predvidena vrednost investicije: 96,5 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev
 • Priprava projektov za sofinanciranje iz sredstev EU strukturnih skladov za zaščito vodnih virov Hrvaške z izboljšano oskrbo s pitno vodo in integriranim sistemom ravnanja z odpadnimi vodami v Istri in celinskem delu Hrvaške – za aglomeracije Savudrija, Umag, Novigrad Istarski in Pula-Sever – Sklop 1
  Predvidena vrednost investicije: 80,9 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Regionalni centar za gospodarjenje otpadom "Kaštijun"
  Predvidena vrednost investicije: 70,1 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev
 • Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec
  Predvidena vrednost investicije: 35,8 mil EUR
  Vrsta del: svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Pročišćavanje otpadnih voda grada Siska
  Predvidena vrednost investicije: 32,7 mil EUR
  Vrsta del: svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Water supply and sewerage system with wastewater treatment plant for Slavonski Brod
  Predvidena vrednost investicije: 29,7 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Nove Gradiške
  Predvidena vrednost investicije: 17,1 mil EUR
  Vrsta del: ekonomski del študije izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, ekonomski del vloge za pridobitev sredstev, svetovanje v postopkih javnega naročanja
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Lipik – Pakrac
  Predvidena vrednost investicije: 15,7 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev
 • Zaštita od poplava na slivu Bednje
  Predvidena vrednost investicije: 14,1 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in korist
 • Županijski centar za gospodarjenje s otpadom Bikarac, Šibenik
  Predvidena vrednost investicije: 14 mil EUR
  Vrsta del: študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, vloga za pridobitev sredstev

V okviru projektov, za katere je SL CONSULT pripravljal vloge in ostalo dokumentacijo za sofinanciranje iz različnih EU skladov,
so naši naročniki pridobili več kot 1.500.000.000 EUR nepovratnih sredstev.