Predstavitev

Od leta 2000 delujemo kot podjetje za svetovalne storitve in tehnično pomoč lokalnim upravam, nacionalnim in mednarodnim vladnim agencijam, organizacijam ter družbam, kakor tudi majhnim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo projekte, sofinancirane iz skladov Evropske unije.

Naše sodelovanje je osredotočeno na okoljske in infrastrukturne projekte, ki obsegajo projekte oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki, železniške infrastrukture, poslovnih središč in druge turistične infrastrukture.

Naše svetovanje vključuje pripravo prijav za projekte, izdelavo študij primernosti projektov za sofinanciranje, pripravo investicijske dokumentacije, izdelavo študij izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, svetovanje pri pripravi razpisnih dokumentacij in izvajanju razpisnih postopkov, nadzore nad izvedbo projektov ter drugo sodelovanje pri projektih, sofinanciranih s strani Evropskih skladov ter evropskih in svetovnih razvojnih bank.

V okviru projektov, za katere je SL CONSULT pripravljal vloge in ostalo dokumentacijo za sofinanciranje iz različnih EU skladov,
so naši naročniki pridobili več kot 1.500.000.000 EUR nepovratnih sredstev.

Kontaktni podatki

SL CONSULT, projektno svetovanje, d.o.o.
Dunajska cesta 116
SI-1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 560 03 90
F: +386 (0)1 560 03 92
E: sl.consult@sl-consult.si

ID za DDV: SI66174716
TRR: SI56 3000 0000 6372 257
BIC/SWIFT: SABRSI2X

Kje se nahajamo