V okviru projektov, za katere je SL CONSULT pripravljal vloge in ostalo dokumentacijo za sofinanciranje iz različnih EU skladov,
so naši naročniki pridobili več kot 1.500.000.000 EUR nepovratnih sredstev.