• Da
  Da

  Ideja

  Da

  Planiranje

  Da

  Izvedba

  Da

  Rješenje

  Mi smo stručnjaci, profesionalci i visoko motivirana grupa ljudi koja s najvećom mjerom odgovornosti pruža usluge u području projektnog savjetovanja.

  Više usluga...
 • U okviru projekata za koje je SL CONSULT pripremio aplikacije i drugu dokumentaciju za sufinanciranje iz različitih fondova EU naši su naručitelji dobili više od 1.500.000.000 EUR bespovratnih sredstava.

  DJELATNOST I USLUGE

  Svjesni smo odgovornosti i stoga ističemo kvalitetu naših usluga.

  Ovisno o kategoriji naručitelja naše usluge detaljno uključuju niz usluga, koje uspješno i kvalitetno pružamo. Neke od naših usluga:

  • Izrada studija izvodljivosti
  • Izrada investicijskih programa
  • Izrada aplikacija za dodjelu sredstava
  • Izrada aplikacija za dodjelu zajmova
  • Izrada ekonomske dokumentacije
  • Izrada financijsko-ekonomskih analiza
  Više usluga...