Referentni projekti

S ponosom trebamo istaknuti sudjelovanje na nekim od većih projekata sufinanciranih od strane fondova EU u Hrvatskoj:

 • Zaštita od poplava na slivu Kupe
  Procijenjena vrijednost investicije: 138 mil EUR
  Vrsta usluge: ekonomski dio studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi
 • Regionalni centar za gospodarjenje otpadom "Marišćina"
  Procijenjena vrijednost investicije: 96,5 mil EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava
 • Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama u Istri i kontinentalnoj Hrvatskoj - za aglomeracije Savudrija, Umag, Novigrad Istarski i Pula-Sjever - Lot 1
  Procijenjena vrijednost investicije: 80,9 mil EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Regionalni centar za gospodarjenje otpadom "Kaštijun"
  Procijenjena vrijednost investicije: 70,1 mil EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava
 • Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec
  Procijenjena vrijednost investicije: 35,8 mil EUR
  Vrsta usluge: savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Pročišćavanje otpadnih voda grada Siska
  Procijenjena vrijednost investicije: 32,7 mil EUR
  Vrsta usluge: savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje za Slavonski Brod
  Procijenjena vrijednost investicije: 29,7 mil EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Nove Gradiške
  Procijenjena vrijednost investicije: 17,1 mil EUR
  Vrsta usluge: ekonomski dio studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, ekonomski dio aplikacije za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Lipik – Pakrac
  Procijenjena vrijednost investicije: 15,7 mil EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava
 • Zaštita od poplava na slivu Bednje
  Procijenjena vrijednost investicije: 14,1 m EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi
 • Županijski centar za gospodarjenje s otpadom Bikarac, Šibenik
  Procijenjena vrijednost investicije: 14 mil EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava

U Sloveniji možemo istaknuti sudjelovanje u sljedećim većim europskim infrastrukturnim projektima:

 • Rekonstrukcija, elektrifikacija i nadogradnja željezničke pruge Pragersko – Hodoš na 160 km/h, modernizacija željezničko-cestovnih prijelaza i izgradnja podvožnjaka na željezničkim stanicama (I faza)
  Procijenjena vrijednost investicije: 276 mil EUR
  Vrsta usluge: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava
 • Nadogradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom Ljubljana
  Procijenjena vrijednost investicije: 143,9 mil EUR
  Vrsta usluge: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Transportni plinovodni sustav u Sloveniji od austrijske granice do Ljubljane
  Procijenjena vrijednost investicije: 96,9 mil EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, priprema projektnih izvještaja za korištenje sredstava
 • Osiguranje od poplava u porječju Savinje – lokalne mjere
  Procijenjena vrijednost investicije: 45,5 mil EUR
  Vrsta usluge: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Nadogradnja dijela željezničke pruge Dolga gora - Poljčane
  Procijenjena vrijednost investicije: 45,4 mil EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Vodoopskrba u Pomurju - Sustav A
  Procijenjena vrijednost investicije: 43,5 mil EUR
  Vrsta usluge: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u porječju Soče – Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gorica
  Procijenjena vrijednost investicije: 42,9 mil EUR
  Vrsta usluge: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava
 • Integralna opskrba vodom u Šaleškoj dolini
  Procijenjena vrijednost investicije: 41,5 mil EUR
  Vrsta usluge: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Mreža P+R zbirnih centara Ljubljanske urbane regije
  Procijenjena vrijednost investicije: 39,6 mil EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi
 • Regionalni centar za gospodarenje otpadom Dolenjske – II. faza
  Procijenjena vrijednost investicije: 32,5 mil EUR
  Vrsta usluge: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda područja Domžale - Kamnik
  Procijenjena vrijednost investicije: 32 mil EUR
  Vrsta usluge: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Opskrba pitkom vodom područja Sodražica - Ribnica - Kočevje
  Procijenjena vrijednost investicije: 29,6 mil EUR
  Vrsta usluge: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Opskrba pitkom vodom Suhe krajine
  Procijenjena vrijednost investicije: 29,6 mil EUR
  Vrsta usluge: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Opskrba pitkom vodom područja Domžale - Kamnik
  Procijenjena vrijednost investicije: 29,6 mil EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Nadogradnja regionalnog centra za gospodarenje s otpadom Gajke
  Procijenjena vrijednost investicije: 28 mil EUR
  Vrsta usluge: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Zaštita od poplava na slivu Drave – 1. faza
  Procijenjena vrijednost investicije: 25,7 mil EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava
 • Odvodnjavanje i pročišćavanje otpadnih voda u porječju Sore
  Procijenjena vrijednost investicije: 24,7 mil EUR
  Vrsta usluge: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Opskrba pitkom vodom u porječju rijeke Drave – Zgornja Drava
  Procijenjena vrijednost investicije: 24,3 mil EUR
  Vrsta usluge: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području Maribora – Šire slivno područje centralnog UPOV-a Maribor
  Procijenjena vrijednost investicije: 24,1 mil EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava
 • Opskrba pitkom vodom u slivu Sore
  Procijenjena vrijednost investicije: 16,4 mil EUR
  Vrsta usluge: studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, aplikacija za dodjelu sredstava, savjetovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave

U okviru projekata za koje je SL CONSULT pripremio aplikacije i drugu dokumentaciju za sufinanciranje iz različitih fondova EU naši su naručitelji dobili više od 1.500.000.000 EUR bespovratnih sredstava.